جمعه, 26 خرداد 1396 12:17

پروژه اباصلتی، مشهد

پروژه اباصلتی، مشهد - آلومينيوم ترمال بريك

جمعه, 26 خرداد 1396 12:17

پروژه قائم، کرج - شهرک بنفشه

پروژه قائم -کرج -شهرک بنفشه - دفتر مركزى تهران- شركت بنا برج آموت کرج

جمعه, 26 خرداد 1396 12:17

پروژه مطهری، سبزوار

اجرای پروژه مطهری، سبزوار - یراق مصرفی Gsa -اجرا توسط دفتر مركزى سبزوار

اجرای پنجره های نمای upvc یك پارچه بیش از چهل متر ارتفاع -كارخانه اسید سیتریك -  یراق Gsa  - اجرا توسط دفتر مرکزی سبزوار

اجرای پنجره های نمای upvc یك پارچه بیش از چهل متر ارتفاع -كارخانه اسید سیتریك -  یراق Gsa  - اجرا توسط دفتر مرکزی سبزوار

پروژه اداری تجاری محراب عمران تهران نارمک - سری هفتاد ویستابست تهاتر ١٠٠ درصد

اجرای پنجره های UPVCساختمان مهندس بقایی، سبزوار -  یراق مصرفی GSA - اجرا توسط دفتر مرکزی سبزوار

جمعه, 26 خرداد 1396 12:17

پروژه محب علی، تهران

اجرای پروژه محب علی، تهران

اجراى پروژه بازسازی شركت زیر ساخت استان خراسان رضوى یراق جی اس اَی- اجرا توسط نمایندگى مشهد

 اجراى پروژه ١٣٢ واحدی ولایت ٢ همدان  - مجری: دفتر مرکزی تهران

صفحه2 از5