اجراى پروژه بازسازی شركت زیر ساخت استان خراسان رضوى یراق جی اس اَی- اجرا توسط نمایندگى مشهد

 اجراى پروژه ١٣٢ واحدی ولایت ٢ همدان  - مجری: دفتر مرکزی تهران

#اجرای پنجره قوس بیمارستان بهاران زاهدان - اجرا توسط نمایندگی ایمن سازه

#اجرای پنجره قوس بیمارستان بهاران زاهدان - اجرا توسط نمایندگی ایمن سازه

منتشر شده در سیستان و بلوچستان

 اجراى پروژه ١٣٢ واحدی ولایت ٢ همدان  - مجری: دفتر مرکزی تهران

منتشر شده در همدان

افتتاح کامل فاز یک بزرگترین کارخانه تولید یراق آلات درب و پنجره دوجداره کشور با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس نعمت زاده چهار شنبه 18 اسفند 1395

افتتاح کامل فاز یک بزرگترین کارخانه تولید یراق آلات درب و پنجره دوجداره کشور با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس نعمت زاده چهار شنبه 18 اسفند 1395

اجراى پروژه بازسازی شركت زیر ساخت استان خراسان رضوى یراق جی اس اَی- اجرا توسط نمایندگى مشهد

منتشر شده در خراسان رضوی

ارتفاء سيستم انبارش پروفيل UPVC مجتمع توليدى پنجره عايق پرديس به سيستم  فايفو  (FIFO) يا نظام اولين صادره از اولين وارده

ارتفاء سيستم انبارش پروفيل UPVC مجتمع توليدى پنجره عايق پرديس به سيستم  فايفو  (FIFO) يا نظام اولين صادره از اولين وارده

صفحه3 از7