نمایش مطالب دارای برچسب ایده پردازی - پنجره عایق پردیس

فیلیپ کاتلر:

مشتری راضی مزایای زیادی برای یک شرکت دارد از جمله اینکه:

منتشر شده در بلاگ

برای اثبات اینکه باهوش بودن چقدر مهم است کافی است زندگی باهوش ترین انسانی که از او تست گرفته شد  را ارزیابی کنیم ....

منتشر شده در بلاگ