پنج شنبه, 18 خرداد 1396 23:03

تست وایکات

یکی از مهمترین استانداردهای مورد استفاده در صنعت upvc آزمون تست وايکات میباشد که طبق استاندارد با چهار روش به تعیین دمای نرمی وايکات مواد گرمانرم میپردازند:

منتشر شده در مطالب آموزشی

معرفی پركاربردترين استانداردهای روز شيشه های دو و یا چندجداره ساختمانى:

از جمله آزمون های مهم استاندارد شیشه های دو یا چند جداره میتوان به آزمون های زیر اشاره نمود:

منتشر شده در مطالب آموزشی

جمعه, 06 اسفند 1395 16:54

آزمون های UPVC

آزمون های UPVC

جمعه, 06 اسفند 1395 16:52

آزمون های شیشه

آزمون هاب شیشه پنجره عایق پردیس