یکی دیگر از مهمترین استانداردهای درب و پنجره های ساختمان بویژه upvc تعیین آب بندی پنجره هاى يو پى وی سى ميباشد که این استاندارد برای تعیین .....

منتشر شده در مطالب آموزشی

استاندارد تعیین میزان نفوذ هوا یکی از مهمترین استانداردهای درب و پنجره هاي upvc ميباشد ....

منتشر شده در مطالب آموزشی

معرفی پركاربردترين استانداردهای روز شيشه های دو و یا چندجداره ساختمانى:

از جمله آزمون های مهم استاندارد شیشه های دو یا چند جداره میتوان به آزمون های زیر اشاره نمود:

منتشر شده در مطالب آموزشی

تعریف برخی از اصطلاحات کاربردی در استاندارد شیشه های دو یا چند جداره:

منتشر شده در مطالب آموزشی

براى نصب استاندارد درب و پنجره هاى يوپى وى سى بايد به نكات زير توجه شود: ....

منتشر شده در مطالب آموزشی