افتخارات و گواهینامه ها - پنجره عایق پردیس


افتخارات و گواهینامه ها

افتخارات و گواهینامه ها (3)

گالری تصاویر افتخارات و گواهینامه های مجنمع تولیدی پنجره عایق پردیس

افتخارات و گواهینامه ها :
1 – دریافت لوح پژوهشگر برتر منطقه سال 90
2 – کارآفرین نمونه سال 90 استان خراسان رضوی
3 – دریافت گواهینامه فنی تولید پنجره UPVC مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی کشوراز سال 1392 تا کنون (در حال حاضر یکی از معتبرترین و سخت ترین گواهینامه های مربوط در این صنعت می باشد)
4 – گواهینامه کنترل کیفیت ISO9001
5 – گواهینامه کنترل کیفیت اروپا CE
6 – گواهینامه رضایت مشتری ISO 10002
7- دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیید کنندگان در سال 1393
8 – کارآفرین نمونه  در سال 94 استان خراسان رضوی
9- شرکت در بیش از 25 نمایشگاه داخلی و بین المللی