پنج شنبه, 18 خرداد 1396 23:22

۱۴ نکته از دِمینگ (DEMING)

بخش عمده نوآوری های مدیریتی ژاپن در نیمه دوم قرن بیستم حاصل تلاش های دکتر دابلیو ادواردز دمینگ (W. Edwards Deming) آمریکایی بود. دمینگ که .....

منتشر شده در بلاگ