جزئیات اطلاعیه

آببندی و هوابندی بهتر پنجره ها

قابل توجه نمايندگان محترم

با توجه به استاندارد هاى اعلام شده  و برای آببندی و هوابندی بهتر پنجره ها میبایست حداکثر فاصله بین لولا ها 70 تا 80 باشد و به همین ترتیب برای درب ها و پنجره های با ارتفاع بالای 2000 میبایست از یک لولای اضافی استفاده گردد (4 لولا)  که از واحد فروش درخواست شده بود این نکته در توضیحات لوجیکال ذکر شود تا هم در پیش فاکتور محاسبه گردد هم در خط توجه شود ولی اخیرا در چند مورد این نکته رعایت نشده است لذا محددا سفارش اكيد مى شود در اندازه گيرى و محاسبات پيش بينى لازم انجام گردد